Wpływ turystyki na gospodarkę 

Data:

Korzyści z ruchu turystycznego mają wpływ zarówno na konkretny kraj, jak i są lokalne.
Do najważniejszych z nich zalicza się: rozwój przedsiębiorczości, powstanie nowych miejsc pracy, zmniejszenie bezrobocia, nowe inwestycje, dochody wynikające bezpośrednio
z obecności turystów. Można też wymienić skutki negatywne, do jakich głównie zalicza się wzrost cen w tych miastach i miejscowościach, gdzie jest sporo turystów.
Ponoszone są również wydatki na promocję danego miasta albo regionu turystycznego.  

Turystyka a przemiany ekonomiczne

Aktualnie turystyka jest ważnym czynnikiem, wpływającym bezpośrednio na przemiany ekonomiczne. Jest bowiem jedną z prężniej rozwijających się gałęzi przemysłu.
Światowa Organizacja Turystyki zaznacza, że kierunki wzrostowe będą się utrzymywały oraz przełożą się korzystnie na gospodarkę i życie wielu ludzi. Wynikać z tego będzie
między innymi: 

 • zmniejszenie bezrobocia,
 • wyrównanie niedoboru w bilansie płatniczym,
 • wzrost dochodu Produktu Krajowego Brutto na jednego mieszkańca.

Ze względu na swój charakter turystyka uważana jest za ważną dziedzinę gospodarki.
Jej istota polega na przemieszczaniu się ludzi celem zaspokojenia potrzeby wypoczynku oraz rozwoju własnej osobowości. Rozpatrując ją na płaszczyźnie ekonomicznej,
uwzględnia się głównie to, że towarzyszy jej przepływ kapitału. 

Najbardziej skutki ekonomiczne dostrzegalne są w obrębie masowej turystyki zorganizowanej. Pozwala ona na szybki zwrot nakładów ponoszonych przez inwestorów oraz na osiąganie wyraźnych korzyści w sektorze turystycznym. 

Turyści jako konsumenci usług turystycznych 

Turyści są konsumentami usług turystycznych, czyli bezpośrednimi nośnikami popytu na świadczenia z branży turystycznej. Światowa Organizacja Turystyczna do głównych celów swojej działalności zalicza: 

 • zachowanie zasobów przyrody wraz z ochroną rdzennej kultury społeczności lokalnej,
 • tworzenie nowych źródeł dochodu w społeczeństwie,
 • zmniejszenie ilości odpadów i promowanie oszczędności wody i zasobów energii elektrycznej. 

Korzyści ekonomiczne wynikające z turystyki 

Korzyści ekonomiczne, bezpośrednio wynikające z działalności branży turystycznej uzależnione są głównie od polityki danego państwa. Głównie są to: 

 • napływ środków finansowych oraz inwestycji w obrębie tworzenia infrastruktury turystycznej,
 • pozytywny wpływ na bilans płatniczy danego państwa,
 • pozyskiwanie dochodów pochodzących z wydatków turystów przeznaczanych na zaspokajanie własnych potrzeb,
 • przykładanie się do dochodu narodowego, 
 • rozwój przedsiębiorczości w branży turystycznej i innych branżach z nią powiązanych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • zmniejszenie bezrobocia,
 • rozwój szkolnictwa wyższego oraz specjalistycznego, 
 • rozwój przedsiębiorczości lokalnej. 

Ekonomiczne korzyści wynikające z prosperowania branży turystycznej szczególnie widać
w miejscowościach i regionach mających charakter ściśle turystyczny. Turyści wydając pieniądze na zaspokajanie swoich potrzeb stają się aktywnymi uczestnikami ruchu turystycznego. 

Pieniądze jako wydatek turystyczny

Pieniądze rozumiane jako wydatek turystyczny to istotne źródło dochodów budżetowych
i dochodów w gospodarstwach domowych w miejscowościach turystycznych.
Te osoby i firmy, które sprzedają usługi i produkty turystom sporo na tym zyskują.
Są to właściciele: 

 • obiektów noclegowych, 
 • lokali gastronomicznych, 
 • środków transportu, 
 • urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
 • obiektów rozrywkowych, 
 • przedsiębiorstw handlowych. 

Wielkość dochodów zależy ściśle od dynamiki ruchu turystycznego w danym miejscu oraz od podaży ekonomicznej dóbr turystycznych. Dochody te przekładają się na podwyższone obroty w gospodarce turystycznej. Turystyka jest ważnym elementem rozwoju rynku pracy dla ludności zamieszkującej obszary turystyczne, co wynika z napływu inwestycji i turystów. To wszystko wyraźnie pokazuje,
jak duży jest wpływ turystyki na gospodarkę światową. Sektor turystyczny odgrywa ważną rolę w kształtowaniu dochodów regionalnych, jak i na poziomie światowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Udostępnij post:

Popularne

Więcej podobnych
Podobne

Jak stworzyć własną aplikację mobilną krok po kroku?

W erze cyfrowej, gdzie technologia napędza innowacje, tworzenie aplikacji...

Jak wybrać najlepszą firmę sprzątającą dla swojego domu?

Wybór firmy sprzątającej to decyzja, która wykracza poza zwykłe...

Jak podróżować po świecie za darmo lub za niewielkie pieniądze?

Turystyka to nie tylko pasja, to sposób na życie,...

Co to jest telemedycyna i jak z niej korzystać?

W dobie cyfrowej rewolucji, telemedycyna stanowi wizytówkę nowoczesnej medycyny,...