Usługi

Czym jest marketing usług? 

Sektor usług jest jednym z największych sektorów gospodarki, stanowiącym aż 80% produktu krajowego brutto. Wobec tego, nie jest dziwne, że od kilku lat wyraźnie...

Jak skutecznie zbudować wizerunek firmy na rynku usług? 

Rynek usług w Polsce rozwija się dynamicznie, wobec czego nie jest czymś dziwnym,że równolegle rozwija się konkurencyjność i że tak wielu przedsiębiorcom zależy na...

Rozwój usług w Polsce – informacje ogólne

Usługi wliczają się do trzech głównych działów gospodarki narodowej, tuż obok rolnictwai przemysłu. Ich zasięg jest szeroki. Ogólnie przyjmuje się, że są to wszystkie...

Popularne