Usługi

Rozwój usług w Polsce – informacje ogólne

Usługi wliczają się do trzech głównych działów gospodarki narodowej, tuż obok rolnictwai przemysłu. Ich zasięg jest szeroki. Ogólnie przyjmuje się, że są to wszystkie...

Popularne