Rozrywka

Wzrost wydatków na rozrywkę 

Branża rozrywkowa jest jedną z tych branż, jakie Polacy szczególnie sobie upodobaliw związku ze spędzaniem czasu wolnego. Przejawia się to między innymi w tym,...

Wpływ pandemii na branżę rozrywkową

Pandemia znacząco wpłynęła również na branżę rozrywkową. Wiele osób przyzwyczajonych było do tego, że z dobrodziejstw rozrywki korzystało na co dzień, natomiast ograniczenia wywołane...

Popularne